Konkurs „Świadomy rowerzysta” skierowany był dla uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu miasta Poznania i powiatu poznańskiego. Komenda Miejska Policji w Poznaniu jako organizator przedsięwzięcia oraz współorganizatorzy – Urząd Miasta Poznania oraz Starostwo Powiatowe wśród nadesłanych na konkurs prac wyłonili laureatów.
Prace konkursowe wykonane w dowolnej formie plastycznej przedstawiają niebezpieczne miejsce dla rowerzysty w miejscu zamieszkania. Zadaniem konkursu było wzbudzenie u uczniów przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową, refleksji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Oto laureaci konkursu:

Miasto Poznań

I miejsce – Julia Dąbrowska – SP nr 1 w Poznaniu
II miejsce – Julia Kuźniewska – SP nr 17 w Poznaniu
III miejsce – Konrad Dębski – SP nr 17 w Poznaniu

WYRÓŻNIENIA:

1. Wojciech Glinkowski – SP nr 1 w Poznaniu
2. Zuzanna Szmajter – SP KSW w Poznaniu
3. Weronika Przybysz – SP nr 1 w Poznaniu
4. Daria Modliszewska – SP nr 17 w Poznaniu
5. Alicja Skowrońska – SP nr 90 w Poznaniu
6. Jerzy Sobalak – SP nr 70 w Poznaniu
7. Nina Wojtkowiak – SP KSW w Poznaniu
8. Wiktoria Kopecka – SP nr 54 w Poznaniu
9. Wojciech Cieśliński – SP nr 70 w Poznaniu
10. Aleksander Wruk – SP nr 1 w Poznaniu

Powiat Poznański

I miejsce – Agnieszka Maćkowiak – SP w Buku
II miejsce – Antonina Michalak – SP w Konarzewie
III miejsce – Maria Miś – ZSP w Więckowicach

WYRÓŻNIENIA:

1. Dominika Kmiecik – SP w Modrzu
2. Mateusz Nowak – SP w Modrzu
3. Mateusz Rybarski – SP w Modrzu
4. Martyna Styperek – SP w Modrzu
5. Daniel Szermer – SP w Buku
6. Patrycja Ludwiczak – SP w Konarzewie
7. Inga Fischbock – SP w Buku
8. Oliwia Nowak – SP w Lusowie
9. Patryk Stępień – SP w Kobylnicy
10. Krzysztof Łuczka – SP w Mosinie

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się
17 czerwca br. roku o godzinie 9:30
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przy ul. Szylinga 2.
Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz