Adres szkoły:
Szkoły Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. bł. Natalii Tułasiewicz
61-049 Poznań
ul. Mińska 32
Telefony:

Sekretariat – tel. 061 8794 941
Dyrektor – tel. 061 8794 941

Konto bankowe szkoły PKO BP 92 1020 4027 0000 1502 0033 5604