MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY
„POZNAŃ-MOJA MAŁA OJCZYZNA” – regulamin

Podsumowanie Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego
„Poznań – moja mała Ojczyzna”

 

W dniu 1.06.2015 r. została rozstrzygnięta II edycja Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Poznań- moja mała Ojczyzna”. Ideą konkursu było kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne, wspieranie edukacji regionalnej i patriotycznej młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej, „odkrywanie” i pogłębianie więzi łączących ucznia z miejscem rodzinnym, jego dziedzictwem kulturowym na przykładzie Poznania, poznawanie tradycji, zabytków i miejsc szczególnie ważnych dla mieszkańców, wskazanie na ważność więzi ze swoim środowiskiem, regionem, kształtowanie poczucia wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego i uwrażliwianie na niego.

Uczestnicy konkursu w bardzo ciekawy sposób pokazali historię oraz dzień dzisiejszy stolicy Wielkopolski wykorzystując różnorodne materiały zdobnicze oraz techniki plastyczne.

Jury w składzie: rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesor Marcin Berdyszak, profesor Piotr Grochmalski – prezes organu prowadzącego naszą placówkę oraz dyrektor szkoły – pani Barbara Ziółkowska.

Z poznańskich szkół wpłynęło aż 99 prac konkursowych.

Lista laureatów :

I miejsce: Aleksy Hanzewniak

II miejsce: Aleksandra Wajman ex aequo z Klaudyną Ziółkowską

III miejsce: Nikodem Przybyła

Wyróżnienie: Aleksandra Kuklińska, Patrycja Sojka oraz Zuzanna Sypniewska

Dziękujemy za wspólną zabawę wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom i opiekunom, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia oraz Zarządowi KSW, który objął honorowy patronat nad konkursem. Szczególne podziękowania należą się szanownemu Jury.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród przez Jury nastąpi w późniejszym terminie, w siedzibie naszej szkoły. Życząc dalszych sukcesów zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach proponowanych przez naszą placówkę.

Nagrodzone prace:

I miejsce:
”Poznański Ratusz”

IAutor:
Aleksy Hanzewniak
Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu

Praca wykonana pod kierunkiem Pani Anny ZasadyII miejsce:
„Nowe ZOO”

II
Autor:
Aleksandra Wajman
Szkoła Podstawowa nr 87
im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu

Praca wykonana pod kierunkiem Pani Urszuli Kosickiej


II miejsce:
„Katedra Poznańska”

II.

Autor:
Klaudyna Ziółkowska
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

Praca wykonana pod kierunkiem Pani Lidii Grochmalskiej


III miejsce:
„Stary Marych”

III

Autor:
Nikodem Przybyła
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im.
św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu

Praca wykonana pod kierunkiem Pani Marzanny Michalak


Wyróżnienie:
„Poznańskie Koziołki”

IVAutor:
Aleksandra Kuklińska
Szkoła Podstawowa nr 85
im. Kawalerów Maltańskich w Poznaniu

Praca wykonana pod kierunkiem Pani Aleksandry Paczkowskiej

 

 

Wyróżnienie:
„Okrąglak”

VAutor:
Zuzanna Sypniewska
Szkoła Podstawowa nr 90
im. hr Władysława Zamoyskiego w Poznaniu
Praca wykonana pod kierunkiem Pani Anny Nobis

 

 


 

Wyróżnienie:
„Poznańskie Koziołki”

VI

Autor:
Patrycja Sojka
Szkoła Podstawowa nr 87
im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu
Praca wykonana pod kierunkiem Pani Urszuli Kosickiej

Galeria wszystkich konkursowych prac zostanie opublikowana wkrótce