RADA RODZICÓW PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEWODNICZĄCY: Marcin Ratajczyk
dmjarat@gmail.com

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Agnieszka Ziółkowska
agnieszkaziolkowska04@wp.pl

SEKRETARZ: Izabela Zając
izabelazajac@interia.pl

SKARBNIK: Agata Stoińska
agastoinska@o2.pl


RADA RODZICÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

PRZEWODNICZĄCY: Robert Fedorowicz

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: Mirela Konieczna

SEKRETARZ: Hanna Kałek

SKARBNIK: Agnieszka Krupecka


RADA RODZICÓW NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

PRZEWODNICZĄCY: Daria Kozłowska-Szajek

SEKRETARZ: Ewelina Muchelewicz

SKARBNIK: Joanna Matecka