Nasza świetlica, która prowadzona jest przy Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo stara się zapewnić dzieciom jak najlepsze możliwości rozwojowe. Poza zajęciami edukacyjnymi, wyrównawczymi, komputerowymi, plastycznymi, tanecznymi i innymi chcemy aby nasi podopieczni mogli rozwijać sprawność fizyczną i ruchową. Obecnie nasz plac zabaw jest bardzo ubogi dlatego chcielibyśmy go rozbudować w dodatkowe sprzęty rekreacyjne i sportowe, dzięki czemu dzieci ze świetlicy (ok.50) jak również z Domu Pomocy Społecznej (ok. 100 niepełnosprawne) będą mogły aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o oddanie głosu na naszą inicjatywę: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,295.html Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmnińsko – Poznańska

Dodaj komentarz