W kręgu ważnych rocznic!!!

Przełom marca i kwietnia to dla społeczności Szkół KSW wyjątkowy czas, bowiem 31 marca upamiętniamy śmierć naszej patronki – bł. Natalii Tułasiewicz. W tym roku ma ona szczególny wymiar, gdyż przypada 70 rocznica jej śmierci. Natomiast 9 kwietnia to chwila zadumy nad życiem naszej patronki. W tym dniu obchodzimy rocznicę jej urodzin.
W naszych szkołach, dzień 31 marca i 9 kwietnia były obchodzone w sposób szczególny i uroczysty.

31 marca…

W Wielkim Tygodniu upamiętniliśmy śmierć naszej patronki. Jej umieranie w komorze gazowej było skutkiem: „wierności do końca powołaniu nauczycielskiemu, konsekwencją podjęcia i pełnienia w ekstremalnych warunkach służby słowem Słowu, to znaczy pracy oświatowej, wychowawczej i apostolskiej w konspiracyjnych strukturach Armii Krajowej wśród robotników przymusowych na terenie III Rzeszy. Natalia podejmując tę misję jako ochotnik była przygotowana na to ryzyko, była duchowo przygotowana na śmierć, która w jej przypadku okazała się nieuniknioną po przypadkowym zdekonspirowaniu przez kuriera, uwięzieniu i śledztwie /w którym niezłomnym milczeniem sprowadzała na siebie tortury/. Po 8 miesiącach efektywnej działalności oraz po 5 miesiącach więzienia i śledztwa odesłana do obozu koncentracyjnego w Ravensbruck, ginie w Wielki Piątek w komorze gazowej.
W tym dniu, hasłem przewodnim oraz elementem dekoracji stał się cytat pochodzący z dzienniczka nataliańskiego: „Być siostrą w misterium krzyża”, zaś uczniowie szkoły podstawowej przygotowali montaż słowny, oparty na poezji obozowej, która oddawała klimat „tamtych dni” i wprowadziła nas w dalsze obchody dni nataliańskich.

9 kwietnia…

To dalsze obchody tych ważnych dla nas dni. Moment, w którym wsłuchiwaliśmy się w poezję, muzykę i w rozważania nataliańskie. Dzień ten przepełniony był refleksją i radością. Pomógł nam w tym montaż słowno-muzyczny, w którym główną bohaterką była Natalia Tułasiewicz – niezłomna świecka apostołka oraz wzór studiujących i nauczających. Rozważania były przeplatane wierszami recytowanymi przez uczniów szkoły podstawowej, a dodatkowych emocji dostarczały nam występy naszych wspaniałych chórzystów. Klamrę stanowił występ koła teatralnego, który zaprezentował fragment sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera” – „Sygnały”, bo jak mawiała nasza patronka: „Sztuka oczyszcza z nienawiści” i w takiej atmosferze rozeszliśmy się do klas.

Dodaj komentarz