P6170083Jury w składzie: rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – profesor Marcin Berdyszak, profesor Piotr Grochmalski – prezes organu prowadzącego naszą placówkę oraz dyrektor szkoły – pani Barbara Ziółkowska, wręczyło nagrody i wyróżnienia autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac.

I miejsce: Aleksy Hanzewniak
II miejsce: Aleksandra Wajman ex aequo z Klaudyną Ziółkowską
III miejsce: Nikodem Przybyła
Wyróżnienia: Aleksandra Kuklińska, Patrycja Sojka oraz Zuzanna Sypniewska

Zebranych gości powitała Pani Dyrektor Barbara Ziółkowska. Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, profesor Marcin Berdyszak, jako przewodniczący jury, pogratulował autorom nagrodzonych prac i wyjawił kryteria jakimi kierował się w ich ocenach. Profesor Piotr Grochmalski wyjaśnił dzieciom na czym polega wartość ich twórczego wysiłku i podkreślił wagę wyróżnień sygnowanych nazwiskiem wybitnego artysty, jakim jest prof. Marcin Berdyszak. Młodzi artyści słuchali w skupieniu (co widać na zdjęciach) i z powagą i radością przyjmowali gratulacje i nagrody. Pani Dyrektor podziękowała również nauczycielom którzy przygotowali uczniów, oraz paniom: Lidii Grochmalskiej i Malwinie Wolszczak za organizację i sprawne przeprowadzenie konkursu. Później były wspólne zdjęcia, kawa, herbata i słodkości przygotowane przez organizatorów.


Dodaj komentarz