IMG_9307Łukasz Kosturski, Adam Krupecki, Wojciech Głowacki i Zuzanna Markiewicz zakwalifikowali się do kolejnego etapu Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Organizowany od 1994 r. Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym adresowany jest do młodzieży gimnazjalnej. Jego celem jest propagowanie idei budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu samorządu i jego znaczeniu dla życia lokalnych społeczności. Od początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział około 47 tysięcy uczniów ze 130 szkół. W ubiegłorocznej edycji, 1800 uczniów.
Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży gimnazjalnej wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz zainteresowanie jej ideą samorządności. Zdobyta wiedza może okazać się bardzo pomocna przy ubieganiu się na takie kierunki studiów jak prawo i dziennikarstwo.
Tematyka konkursu obejmuje trzy bloki: samorząd terytorialny i lokalna demokracja, organizacje pozarządowe w życiu publicznym, kontekst europejski samorządu. Patronat nad konkursem objęli m.in. marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak oraz senator RP Ireneusz Niewiarowski.
Raz jeszcze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Barbara Ziółkowska

Dodaj komentarz