6 marca przypada Pierwszy Piątek miesiąca.
Przypominamy o Mszy Świętej,
sprawowanej o godz. 7.40 w Kaplicy Domu Pomocy Społecznej ul. Mińska 14.

Serdecznie zapraszamy

Dodaj komentarz