Proszę wszystkich uczestników Konkursu „Ferie w obiektywie”, zorganizowanego przez Dyrektora Szkoły, o dostarczenie prac konkursowych do sekretariatu szkoły do poniedziałku – 9 marca 2015.
Wydrukowane zdjęcia proszę zapakować do kopert opatrzonych: imieniem, nazwiskiem oraz klasą uczestnika konkursu.

Dodaj komentarz