zZakończyły się Szkolne Rekolekcje Wielkopostne…

Już po feriach, wypoczęci wracamy do szkoły. Trzy dni rekolekcji, to duchowe przygotowanie się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, teraz wracamy do codziennej pracy. Dziękujemy księdzu kanonikowi Wojciechowi Ławniczakowi Proboszczowi Parafii pw. Chrystusa Odkupiciela za zorganizowanie rekolekcji oraz Siostrze Monice prowadzącej duchowe konferencje.

Dodaj komentarz